„Każde dziecko ma fundamentalne prawo do nauki i należy dać mu szansę osiągnięcia i utrzymania odpowiedniego poziomu kształcenia”.

Deklaracja z Salamanki, UNESCO 1994

Witamy na stronie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piszkowicach

Nadszedł czas powrotów. Wiele się wydarzyło w ostatnim czasie, mimo to już nie długo będziemy mogli przywitać nowy rok szkolny 2020/2021.
Rok ten rozpoczniemy nauką zdalną, która będzie trwać od 1 do 16 września, ale już 17 września wracamy do tradycyjnej formy nauczania.

OFERTA EDUKACYJNA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PISZKOWICACH  NA ROK SZKOLNY      2020/2021

Rodzicu! Jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, nie odnosi sukcesów, czuje się nie akceptowane w środowisku szkolnym, ma ograniczony dostęp do specjalistów – PRZYJDŹ DO NAS!

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.”
                                                                                       
Jan Paweł II

Zarządzenie Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Piszkowicach

Zarządzenie Nr 7/03/2019/ 2020
Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Piszkowicach
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych
Od 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r. dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Piszkowicach zawiesza zajęcia dydaktyczno- wychowawcze na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020r., poz. 410).
W związku z powyższym ;
1.Wychowankowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Piszkowicach od 12. 03.2020r. do25. 03.2020r. nie przychodzą do szkoły.

2. Nauczyciele zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. pozostają do dyspozycji pracodawcy.

3. Pracownicy administracji i obsługi zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. normalnie świadczą pracę.

4. Rodzic, którego dziecko do 8 roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługującego na czas opieki w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.

5. Wszelkie informacje dotyczące zawieszenia zajęć będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz w mediach społecznościowych Facebook.


dyrektor
Krystyna Wabiszczewicz

Misja szkoły

„W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem […], umiał być bardziej nie tylko z drugim, ale i dla drugiego”

Jan Paweł II

Sylwetka absolwenta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY

NASI UCZNIOWIE

Kasia

Małgorzata

Wiktoria

Majka

Adam

Daniel

Tosia

Ewa

Ania

Zuzanna

Sara

Agnieszka