„W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem [...], umiałbyć bardziej nie tylko z drugim, ale i dla drugiego”

Jan Paweł II

Szkoła pragnie dać wszystkim uczniom szansę wszechstronnego rozwoju  w oparciu o ich naturalną aktywność, talenty i możliwości – tak, aby chcieli poznawać świat, ludzi i siebie oraz by potrafili godzić dobro i wolność własną z dobrem i wolnością innych osób.

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu następujących wartości:

  • Poszanowanie godności własnej i praw każdego człowieka.

  • Poszanowanie wspólnego dobra.

  • Wrażliwość i odróżnianie dobra od zła.

  • Komunikatywność i umiejętność słuchania innych.

  • Samodzielność w pełnieniu ról społecznych.

  • Poczucie więzi z krajem i regionem oraz szacunek dla innych kultur i narodowości.

  • Umiejętność dbania o rozwój swoich talentów i zainteresowań.

  • Dbałość o swoje zdrowie.

Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych kształtowaniepostawy odpowiedzialności za siebiei innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Piszkowicach jest przyjazna, otwarta i bezpieczna. Rozwijane są u uczniów przymioty ciała, umysłu i wyobraźni. Działa po to, by uczniowie byli dobrze przygotowani do życia w społeczeństwie, a ich rodzice/opiekunowie prawni darzyli szkołę zaufaniem, by nauczyciele mieli satysfakcję z wykonywanej pracy, a placówka cieszyła się uznaniem w środowisku.